» Ubuntu » Paket » xenial (16.04LTS) » virtual » libghc-hslua-dev-0.4.1-082aa
xenial  ]

Virtuellt paket: libghc-hslua-dev-0.4.1-082aa

Detta är ett virtuellt paket. Se Debians policy för en definition av virtuella paket.

Paket som tillhandahåller libghc-hslua-dev-0.4.1-082aa

libghc-hslua-dev
Lua language interpreter embedding in Haskell