» Ubuntu » Paket » xenial (16.04LTS) » virtual » libghc-time-prof-1.5.0.1-f2449
xenial  ]

Virtuellt paket: libghc-time-prof-1.5.0.1-f2449

Detta är ett virtuellt paket. Se Debians policy för en definition av virtuella paket.

Paket som tillhandahåller libghc-time-prof-1.5.0.1-f2449

ghc-prof
Profiling libraries for the Glasgow Haskell Compilation system