» Ubuntu » Paketler » bionic-updates » libobrender32v5 » armhf » Dosya listesi

libobrender32v5 paketinin armhf bionic-updates dosya listesi

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libobrender.so.32
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libobrender.so.32.0.0
/usr/share/doc/libobrender32v5/AUTHORS
/usr/share/doc/libobrender32v5/README
/usr/share/doc/libobrender32v5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libobrender32v5/copyright