» Ubuntu » Paketler » cosmic » neovim » armhf » Dosya listesi

neovim paketinin armhf cosmic dosya listesi

/usr/bin/ex.nvim
/usr/bin/nvim
/usr/bin/rview.nvim
/usr/bin/rvim.nvim
/usr/bin/view.nvim
/usr/bin/vimdiff.nvim
/usr/share/doc/neovim/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/neovim/copyright