» Ubuntu » Paketler » xenial » idlestat » s390x » Dosya listesi

idlestat paketinin s390x xenial dosya listesi

/usr/bin/idlestat
/usr/share/doc/idlestat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/idlestat/copyright
/usr/share/man/man1/idlestat.1.gz