» Ubuntu » 软件包 » disco » libgnuradio-fosphor3.7.12 » i386 » 文件清单

disco 发行版中 i386 硬件架构下的 libgnuradio-fosphor3.7.12 软件包文件清单

/usr/lib/i386-linux-gnu/libgnuradio-fosphor.so.3.7.12
/usr/share/doc/libgnuradio-fosphor3.7.12/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgnuradio-fosphor3.7.12/copyright