» Ubuntu » 软件包 » xenial » postgresql-client-common » all » 文件清单

xenial 发行版中 all 硬件架构下的 postgresql-client-common 软件包文件清单

/etc/postgresql-common/user_clusters
/usr/bin/clusterdb
/usr/bin/createdb
/usr/bin/createlang
/usr/bin/createuser
/usr/bin/dropdb
/usr/bin/droplang
/usr/bin/dropuser
/usr/bin/pg_basebackup
/usr/bin/pg_dump
/usr/bin/pg_dumpall
/usr/bin/pg_isready
/usr/bin/pg_receivexlog
/usr/bin/pg_recvlogical
/usr/bin/pg_restore
/usr/bin/pgbench
/usr/bin/psql
/usr/bin/reindexdb
/usr/bin/vacuumdb
/usr/bin/vacuumlo
/usr/share/doc/postgresql-client-common/changelog.gz
/usr/share/doc/postgresql-client-common/copyright
/usr/share/lintian/overrides/postgresql-client-common
/usr/share/man/man1/pg_wrapper.1.gz
/usr/share/man/man5/postgresqlrc.5.gz
/usr/share/man/man5/user_clusters.5.gz
/usr/share/man/man7/postgresql-common.7.gz
/usr/share/perl5/PgCommon.pm
/usr/share/postgresql-common/maintscripts-functions
/usr/share/postgresql-common/pg_wrapper
/usr/share/postgresql-common/pgcommon.sh
/usr/share/postgresql-common/supported-versions