» Ubuntu » 套件 » jammy-backports » 索引
bionic  ] [  bionic-updates  ] [  bionic-backports  ] [  focal  ] [  focal-updates  ] [  focal-backports  ] [  impish  ] [  impish-updates  ] [  impish-backports  ] [  jammy  ] [  jammy-updates  ] [  jammy-backports  ] [  kinetic  ]

"jammy-backports" 區域列表

五花八門
放在其他地方都不合適的各式各樣的實用程式。
虛擬套件
虛擬的、邏輯的、概念上的軟體套件。

所有套件
(經過壓縮的文本清單)