» Ubuntu » 套件 » xenial » liquidsoap-plugin-xmlplaylist » armhf » 文件清單

xenial 發行版中 armhf 硬體架構下的 liquidsoap-plugin-xmlplaylist 套件文件清單

/usr/lib/liquidsoap/1.1.1/plugins/xmlplaylist.cmxs
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-xmlplaylist/README
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-xmlplaylist/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-xmlplaylist/copyright