» Ubuntu » 套件 » xenial (16.04LTS) » virtual » libcamlp4-ocaml-dev-dbki5
xenial  ]

虛擬套件: libcamlp4-ocaml-dev-dbki5

這是一個虛擬套件。檢視Debian 政策瞭解虛擬套件的定義

提供 libcamlp4-ocaml-dev-dbki5 的套件

libcamlp4-ocaml-dev
Pre Processor Pretty Printer for OCaml (libraries)