» Ubuntu » 套件 » xenial (16.04LTS) » virtual » libghc-temporary-dev-1.2.0.3-b3da2
xenial  ]

虛擬套件: libghc-temporary-dev-1.2.0.3-b3da2

這是一個虛擬套件。檢視Debian 政策瞭解虛擬套件的定義

提供 libghc-temporary-dev-1.2.0.3-b3da2 的套件

libghc-temporary-dev
Temporary files and directories