» Ubuntu » Paket » bionic-backports » Index
bionic  ] [  bionic-updates  ] [  bionic-backports  ] [  focal  ] [  focal-updates  ] [  focal-backports  ] [  impish  ] [  impish-updates  ] [  impish-backports  ] [  jammy  ] [  jammy-updates  ] [  jammy-backports  ] [  kinetic  ]

Förteckning över sektioner i "bionic-backports"

Administrativa verktyg
Verktyg för att administrera systemresurser, hantera användarkonton, osv.
Utveckling
Utvecklingsverktyg, kompilatorer, utvecklingsmiljöer, bibliotek, osv.
Dokumentation
FAQ:er, guider och andra dokument som försöker förklara allt som har med Debian att göra, och programvara för att visa dokumentation (man, info, osv).
Tolkar
Alla sorters tolkar för tolkade språk. Makrohanterare.
Nätverk
Daemons and clients to connect your system to the world.
Perl
Allt om Perl, ett tolkat skriptspråk.
Python
Allt om Python, ett tolkat, interaktivt objektorienterat språk.
Verktyg
Verktyg för fil-/diskmanipulering, säkerhetskopiering och arkiveringsverktyg, systemövervakning, inmatningssystem, osv.
Virtuella paket
Virtuella paket.

Alla paket
(kompakt komprimerad textlista)